• 092-081-4777 (สมประสงค์) 099-352-7059 (มณีกาญจน์)

ระบบคิว

บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบคิว เพื่อให้เหมาะสมระบบงานของลูกค้า สามารถปรับ เพิ่ม ลด ตัวระบบได้ตามต้องการ

รับวางระบบคิว ระบบคิว บัตรคิว จำหน่ายตู้บัตรคิว ระบบบัตรคิว ระบบคิวธนาคาร ระบบบัตรคิวโรงพยาบาล

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

ระบบบริหารจัดการคิว เป็นโปรแกรม ที่ใช้เรียกคิวให้ผู้มารับบริการ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์รับซ่อมสินค้า (Service Center) หน่วยบริการต่างๆ ที่ต้องการใช้ระบบคิว เพื่อลดปัญหา การร้องเรียน หรือแม้แต่ ในเรื่องของการแซงคิว และนอกจากนี้แล้ว ระบบบริหารจัดการคิวยังสามารถ ให้ผู้มารับบริการ ได้ทราบถึงคิวของตนเอง เพื่อจะได้รู้ระยะเวลาในการคาดการและการเตรียมตัวเข้ารับบริการ

อุปกรณ์หลักในระบบคิว

1.ตู้จ่ายบัตรคิว รวมชุดคบคุมคิว
2.ชุดกดเรียกคิวมารับบริการตามช่อง , ป้ายคิว
3.จองแสดงคิว ใช้ TV เปนตัวแสดง
4.ชุด Media Box แสดงผลทางจอ TV
5.ชุดเครื่องเสียงเรียกคิวขนาดเล็ก
6.ระบบไฟ

ระบบคิวที่่ทางบริษัทมีบริการ

1.ชุดเล็ก มีขนาด 1 - 4 คิว
2.ชุดใหญ่ มีขนาด 1 - 10 คิว
3.ตามรายการที่ลูกค้าต้องการเพิ่มลดคิวได้


ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น
ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

คุณลักษณะเฉพาะ ระบบคิวขนาดเล็ก 1-4 คิว

1.ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Micro Controller
2.จัดการคิวผู้ขอบริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการได้อย่างถูกต้อง
3.ตั้วการ Rest หมายเลขคิวได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นการทำงานในวันใหม่
4.ช่องบริการสามารถเรียกคิวแบบระบุประเภทได้แบบอิสระ
5.ช่องบริการสามารถเปิดรองรับการบริการได้ ขั้นต่ำ 4 ช่อง หรือมากกว่าตามต้องการ
6.ตั้งระบบให้มีการข่วยเหลือกันของแต่ละประเภทบริการได้ หรือเรียการบริการจากช่องบริการที่ว่างได้
7.สามารถปรับเปลี่ยนช่ิองบริการ ประเภทการบริการได้ตามต้องการ
8.รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียงแบบ Digital รองรับไฟล์ WAV , MP3
9.มีระบบขยายเสียง
10.รองรับเสียงเรียกได้ขั้นต่ำ 3 ภาษา
11.สามารถติดต่อกับ Computer ผ่าน RS-232 หรือ LAN ได้
12.ใช้ LED บอร์ดเปนตัวแสดงผล

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 092-081-4777 (สมประสงค์) 099-352-7059 (มณีกาญจน์)

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

คุณลักษณะเฉพาะ ระบบคิวขนาดเล็ก 1-4 คิว ระบบ TV และ Touch Screen

1.ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Computer สั่งงานผ่านจอ Touch Screen
2.ลูกค้าสามารถออกแบบ เมนูใข้งานการขอรับบริการคิวได้ตามต้องการ
3.จัดการคิวผู้ขอบริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการได้อย่างถูกต้อง
4.ตั้วการ Rest หมายเลขคิวได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นการทำงานในวันใหม่
5.ช่องบริการสามารถเรียกคิวแบบระบุประเภทได้แบบอิสระ
6.ช่องบริการสามารถเปิดรองรับการบริการได้ ขั้นต่ำ 4 ช่อง หรือมากกว่าตามต้องการ
7.ตั้งระบบให้มีการข่วยเหลือกันของแต่ละประเภทบริการได้ หรือเรียการบริการจากช่องบริการที่ว่างได้
8.สามารถปรับเปลี่ยนช่ิองบริการ ประเภทการบริการได้ตามต้องการ
8.รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียงแบบ Digital รองรับไฟล์ WAV , MP3
9.มีระบบขยายเสียง
10.รองรับเสียงเรียกได้ขั้นต่ำ 3 ภาษา
11.สามารถแสดงผลผ่านจอ TV มีความละเอียดสูง รองรับการแสดงผลได้ 10 จุด
12.รองรับระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กรได้ ทั้งภาพ เสียง วิดิโอ ( Digital Signage ) ผ่านกล่อง Display Controller

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 092-081-4777 (สมประสงค์) 099-352-7059 (มณีกาญจน์)

ะบบคิว อัตโนมิต อินฟินิท โซลูชั่น

คุณลักษณะเฉพาะ ระบบคิวขนาดกลาง 1-10 คิว ระบบ TV และ Touch Screen

1.ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Computer สั่งงานผ่านจอ Touch Screen
2.มี Software ช่วยให้การจัดการระบบง่ายขึ้น
2.ลูกค้าสามารถออกแบบ เมนูใข้งานการขอรับบริการคิวได้ตามต้องการ
3.จัดการคิวผู้ขอบริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการได้อย่างถูกต้อง
4.ตั้วการ Rest หมายเลขคิวได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นการทำงานในวันใหม่
5.ช่องบริการสามารถเรียกคิวแบบระบุประเภทได้แบบอิสระ
6.ช่องบริการสามารถเปิดรองรับการบริการได้ ขั้นต่ำ 4 ช่อง หรือมากกว่าตามต้องการ
7.ตั้งระบบให้มีการข่วยเหลือกันของแต่ละประเภทบริการได้ หรือเรียการบริการจากช่องบริการที่ว่างได้
8.สามารถปรับเปลี่ยนช่ิองบริการ ประเภทการบริการได้ตามต้องการ
8.รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียงแบบ Digital รองรับไฟล์ WAV , MP3
9.มีระบบขยายเสียง
10.รองรับเสียงเรียกได้ขั้นต่ำ 3 ภาษา
11.สามารถแสดงผลผ่านจอ TV มีความละเอียดสูง รองรับการแสดงผลได้ 255 จุด
12.รองรับระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กรได้ ทั้งภาพ เสียง วิดิโอ ( Digital Signage ) ผ่านกล่อง Display Controller
13.การติดต่อสื่อสารโอนถ่ายข้อมูลสื่อ ผ่านระบบ LAN
14.สามารถภถ่ายทอดสัญญาฯสดในการประชาสัมพันธ์ได้

สนใจระบบคิว ติดต่อได้ที่ 092-081-4777 (สมประสงค์) 099-352-7059 (มณีกาญจน์)

kiosk ให้เช่า signage ให้เช่า สื่อโฆษณาให้เช่า ให้เช่า Signage ให้เช่าสื่อโฆษณา ให้เช่า kiosk ให้เช่า จอ Touchscreen ระบบ digital Signage