• 092-081-4777 (สมประสงค์) 099-352-7059 (มณีกาญจน์)

พันธกิจ

"บริการด้วยคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความสบบูรณ์แบบของระบบ ที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด"

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัท

ด้วยความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำให้ PAX Network เป็นผู้นำในการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบเครืองคอมพิวเตร์แม่ข่าย Server วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network วางระบบตู้สาขาโทรศัพท์ทั้งแบบอนาล็อก (PABX) และแบบไอพี (IP PBX) ระบบบริการอิเตอร์เน็ตไร้สายภายในองค์กร และหอพัก หรือคอนโดมีเนี่ยม (Hotspot wireless Internet) อีกทั้งยังรับให้คำปรึกษา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Server & Network และจำหน่ายอุปกรณืด้านไอทีต่างๆ อีกด้วย


ความชำนาญการรวมตัว

โดยการรวมตัวของทีมงานคุณภาพ ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering) วิศกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Engineering) และมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งและใช้งานระบบ Computer Server, Computer Network มากว่า 10 ปี เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ให้ติดตั้งและวางระบบ Server และ Network ขององค์กร

รับวางระบบคิวระบบคิว บัตรคิวจำหน่ายตู้บัตรคิว ระบบบัตรคิวระบบคิวธนาคาร ระบบบัตรคิวโรงพยาบาล
บุคลากร อินฟินิท คอร์ปอเรชั่น

สมประสงค์ พรมิ่งมาศ

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ

---

ประชาสัมพันธ์